Showing 21 results

Archival description
A v lisi kalyna bilen'ko zatsvila
A v lisi kalyna bilen'ko zatsvila
Chorni vochka iak teren
Chorni vochka iak teren
De zhuravka khodyla, tam pshenytsia rodyla
De zhuravka khodyla, tam pshenytsia rodyla
Ia nyn'ka popavsia, azh pit z mene lliavsia
Ia nyn'ka popavsia, azh pit z mene lliavsia
Kolomyika (2) ta kolomyiochka
Kolomyika (2) ta kolomyiochka
Mala maty dochku, iednu iedynytsiu
Mala maty dochku, iednu iedynytsiu
Ne son trava na mohyli
Ne son trava na mohyli
Nedaleko do divchyny, no cherez stavochok
Nedaleko do divchyny, no cherez stavochok
Nichka hospodnia, misiats' i zoron'ky
Nichka hospodnia, misiats' i zoron'ky
Oi mav tato try kozy
Oi mav tato try kozy
Oi Sadomo, Sadomo, sydysh nehodna vdoma
Oi Sadomo, Sadomo, sydysh nehodna vdoma
Oi za hory sokil z tuchi vylitaie
Oi za hory sokil z tuchi vylitaie
Pyshe mii brat z kraiu shcho duzhe biduie
Pyshe mii brat z kraiu shcho duzhe biduie
Sama ia ruzhu sadyla
Sama ia ruzhu sadyla
Sontse zaide, hory zaidut'
Sontse zaide, hory zaidut'
Stoit' hora vysokaia
Stoit' hora vysokaia
Story about a girl
Story about a girl
Story about a girl (cont'd)
Story about a girl (cont'd)
V Vifleiemi v misti stalasia novyna
V Vifleiemi v misti stalasia novyna
Votvory maty lisku (2), vedemo te nevistku
Votvory maty lisku (2), vedemo te nevistku