Showing 80 results

Архівний опис
I hope you get kicked by a duck
I hope you get kicked by a duck
Baba z voza, kobyli lehshe
Baba z voza, kobyli lehshe
Bohovi - svichku, a chortovi - oharok
Bohovi - svichku, a chortovi - oharok
Shcho to ie suproty vichnosty
Shcho to ie suproty vichnosty
Treba nakhylytysia, shchob vody z krynytsi napytysia
Treba nakhylytysia, shchob vody z krynytsi napytysia
Ne mala baba klopotu, kupyla porosia
Ne mala baba klopotu, kupyla porosia
Nai by ty skys
Nai by ty skys
Shcho khochesh, pechenoho ledu?
Shcho khochesh, pechenoho ledu?
Dai nam, Bozhe, vse, shcho treba, a po smerty -- hop, do neba
Dai nam, Bozhe, vse, shcho treba, a po smerty -- hop, do neba
V peklo, to v peklo, bodai bude teplo
V peklo, to v peklo, bodai bude teplo
Blyz'ko likot', ta ne vkusysh
Blyz'ko likot', ta ne vkusysh
Khto ne ryzykuie, to shampans'ke ne pie
Khto ne ryzykuie, to shampans'ke ne pie
Za odyn raz duba ne zvalysh
Za odyn raz duba ne zvalysh
Druzi piznaiut'sia u bidi
Druzi piznaiut'sia u bidi
Vsiudy dobre, a vdoma naikrashche
Vsiudy dobre, a vdoma naikrashche
Chyie vesillia, toho I muzyka
Chyie vesillia, toho I muzyka
Bez holovy, i noham lykho
Bez holovy, i noham lykho
Hovory do hory, a hora horoiu
Hovory do hory, a hora horoiu
Dovsha p'iatnytsia, iak nedilia
Dovsha p'iatnytsia, iak nedilia
She's scared of it like she's scared of last year's snow.
She's scared of it like she's scared of last year's snow.