Showing 2640 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:
Ia rozumiiusia, iak vovk na zvizdakh
Ia rozumiiusia, iak vovk na zvizdakh
Shcho napysano perom, ne vytiahnesh volom
Shcho napysano perom, ne vytiahnesh volom
Tykha voda berehy lomyt'
Tykha voda berehy lomyt'
A vy chasom ne z Brekhnivky?
A vy chasom ne z Brekhnivky?
Kudy byk pryvyk, tudy I zavertaie
Kudy byk pryvyk, tudy I zavertaie
Vorona za more litaie, a durna vertaiet'sia
Vorona za more litaie, a durna vertaiet'sia
Bez holovy, i noham lykho
Bez holovy, i noham lykho
Takyi bidnyi, iak mak na chetvero
Takyi bidnyi, iak mak na chetvero
Rosty velykyi, ne byd' dykyi
Rosty velykyi, ne byd' dykyi
Nikoly ne slukhai durnishoho vid sebe
Nikoly ne slukhai durnishoho vid sebe
To pomozhe, iak merlomu kadylo
To pomozhe, iak merlomu kadylo
Olga Lesik
Olga Lesik
Olga Vesey's biography
Olga Vesey's biography
Acorns and pumpkins
Acorns and pumpkins
A bull amongst people
A bull amongst people
Cossack Mamariga
Cossack Mamariga
How Mikola became a cow
How Mikola became a cow
How a servant divided a duck
How a servant divided a duck
King Och
King Och
One hundred wolves
One hundred wolves
Results 101 to 120 of 2640